Volunteer Re-Induction

Sức Khỏe và An Toàn Lao Động

Đào tạo về Công việc, Sức khỏe và An toàn là cần thiết cho tất cả nhân viên và tình nguyện viên tại nơi làm việc. Tất cả công nhân và nhân viên bao gồm cả tình nguyện viên và du khách được yêu cầu chăm sóc hợp lý cho cả sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của chính họ và sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của những người khác. Các tình nguyện viên được coi là người lao động theo luật WHS hiện hành.

Trường Công Giáo Holy Family coi trọng công việc của các tình nguyện viên. Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng các tình nguyện viên làm việc trong một môi trường an toàn và theo cách thức an toàn. Xin vui lòng giúp chúng tôi làm như vậy bằng cách báo cáo bất kỳ mối nguy hiểm hoặc vấn đề an toàn nào cho Người Giám Sát.

Quyền và Trách Nhiệm của Tình Nguyện Viên

Là một tình nguyện viên, bạn có một số quyền mà bạn nên biết:

• được làm việc trong một môi trường lành mạnh và an toàn;
• được cung cấp thông tin mô tả đầy đủ các vai trò và trách nhiệm của bạn;
• được giới thiệu trước khi bắt đầu làm tình nguyện viên;
• được cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn và đào tạo để bạn thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn;
• được cung cấp sự giám sát đầy đủ
• nói chuyện với ai nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ khía cạnh nào trong công việc của bạn.

Là một tình nguyện viên, bạn cũng có trách nhiệm:

• làm việc cẩn thận;
• không ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác;
• tuân thủ tất cả các Chính sách và Thủ tục đã thiết lập;
• báo cáo mọi lo ngại về an toàn;
• thực hiện Ứng phó với Lạm dụng và Bỏ rơi: Đào tạo Giáo dục và chăm sóc cho Tình nguyện viên;
• thực hiện các nghĩa vụ thông báo bắt buộc của bạn, theo yêu cầu;
• có Giấy Phép Cảnh Sát được chấp nhận hiện tại.

Có một số điểm quan trọng liên quan đến an toàn trong trường của chúng tôi mà bạn nên quen thuộc:

Ký tên khi vào /ra
o  Tất cả các tình nguyện viên phải đăng nhập tại Văn Trường và nhận thẻ khách khi đến.
Xin vui lòng đăng xuất tại Văn phòng Trường trước khi rời trường và trả lại thẻ khách của bạn.

Làm Việc An Toàn
o   Bạn chỉ được yêu cầu làm công việc mà bạn có thể thực hiện một cách an toàn. Nếu bạn cảm
thấy rằng bạn không thể thực hiện công việc một cách an toàn hoặc có bất kỳ vấn đề an toàn
nào,xin vui lòng thảo luận với Người Giám Sát / Người Lãnh Đạo của bạn ngay lập tức.
 
Quy Trình Khẩn Cấp
o   Làm quen với kế hoạch sơ tán khẩn cấp cho khu vực bạn đang làm việc.
o   Nếu có nhu cầu sơ tán khỏi một tòa nhà, hãy tiến hành theo con đường an toàn được chỉ dẫn trong kế hoạch sơ tán khẩn cấp gần nhất.
o  Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, không được vào lại tòa nhà cho đến khi được hướng dẫn bởi người phụ trách (Fire Warden).
o  Nếu bạn phụ trách một hoạt động, bạn phải tổ chức việc sơ tán những người mà bạn chịu trách nhiệm ra khỏi tòa nhà, và kiểm tra xem tất cả những người có tên đã đến đủ chưa.
o   Trong trường hợp bị ‘Lockdown’, hãy đến phòng gần nhất và cố định tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Tránh xa các cửa sổ bên ngoài. Chờ Hiệu Trưởng hoặc người được đề cử rõ ràng.

Báo Cáo
o Nếu bạn nhìn thấy một mối nguy hiểm, hoặc bạn nhận thức được điều gì đó có thể gây thương tích cho bạn hoặc người khác, hoặc bạn có liên quan đến một chấn thương, sự cố hoặc suýt bỏ sót, vui lòng báo cáo vấn đề ngay lập tức cho Người giám sát của bạn.

Sơ Cứu
o Bộ dụng cụ sơ cứu được đặt tại văn phòng, Hội trường và Trung tâm.
o Văn phòng sơ cứu nằm trong khu vực Lễ tân của Bộ phận Lễ tân. Tất cả nhân viên đều được đào tạo sơ cứu và chỉ có mặt tại địa điểm trong giờ hành chính bình thường. Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu y tế đặc biệt nào, vui lòng thông báo cho nhân viên sơ cứu của chúng tôi.

Trang Thiết Bị
o Trường này cung cấp thiết bị để bạn sử dụng. Các tình nguyện viên không được khuyến khích mang thiết bị từ nhà. Tuy nhiên, nếu điều này là cần thiết, vui lòng thảo luận với Giám sát / Lãnh Đạo của bạn.

Hóa Chất
o  Bạn chỉ được sử dụng hóa chất do trường này cung cấp. Các hóa chất mà trường này sử dụng đã được đánh giá rủi ro trước khi sử dụng. Hãy tự nhận biết vị trí của các tờ dữ liệu an toàn vật liệu trước khi sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc yêu cầu trang bị bảo hộ cá nhân, để sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong số này, vui lòng thảo luận với Người giám sát / Lãnh đạo của bạn.

Làm việc một mình và Sự An Ninh
o  Vì lý do an toàn, các tình nguyện viên không được làm việc một mình.
o  Không để quên các vật dụng cá nhân.
o  Nếu rời văn phòng / tòa nhà ngoài giờ làm việc, hãy xem xét sự an toàn cá nhân của bản thân và những người khác.

Hút thuốc, Ma túy, Rượu và Sức khỏe của bạn
o  Trường Công giáo Holy Family được chỉ định là nơi làm việc không khói thuốc. Không hút thuốc trong các tòa nhà hoặc các khu đất này.
o  Trong khi làm nhiệm vụ, bạn phải có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để có thể tuân thủ nghĩa vụ chăm sóc đồng nghiệp và học sinh của bạn;
o  Bạn không được làm suy yếu việc thực hiện nhiệm vụ của mình vì lý do rượu, thuốc hoặc ma túy bất hợp pháp.

Xe Cộ
o  Các tình nguyện viên thông thường sẽ không được yêu cầu sử dụng phương tiện của họ.
o  Nếu bạn sử dụng ô tô như một phần của nhiệm vụ tình nguyện, xin vui lòng tham khảo các chính sách và thủ tục của trường.
o  Nếu bạn lái xe ô tô trong nhiệm vụ tình nguyện của mình, bạn phải có bằng lái xe hiện tại và tuân thủ các yêu cầu về bảo hiểm đăng ký và an toàn.

Dọn Dẹp Phòng
o  Vui lòng để tất cả các khu vực làm việc sạch sẽ và gọn gàng. Vui lòng báo cáo bất kỳ vấn đề nào với không gian làm việc.

Tiện nghi cụ thể
o  Nước uống được đặt trong phòng giáo viên hoặc trong từng lớp học
o  Nhà vệ sinh của nhân viên có sẵn xung quanh trường để các tình nguyện viên sử dụng. Vui lòng không sử dụng bất kỳ nhà vệ sinh học sinh nào.

Nhiệm Vụ Chăm Sóc và Bảo Vệ Trẻ Em

(bao gồm các thông báo bắt buộc)

Nhiệm Vụ Chăm SócLà một tình nguyện viên, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái của chúng ta cùng với tất cả nhân viên của trường chúng ta. Trong mối quan hệ của bạn với trẻ em và thanh thiếu niên, bạn phải đảm bảo rằng phúc lợi thể chất và tình cảm của trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ, và hành vi của chính bạn được hướng dẫn bởi nghĩa vụ chăm sóc này.

Vui lòng nói chuyện với Hiệu Trưởng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nhiệm vụ chăm sóc của bạn.

Thực Hành Bảo Vệ: Ranh Giới Nghề Nghiệp

Các nghề giáo dục và chăm sóc dựa trên việc thúc đẩy các mối quan hệ tích cực giữa người lớn, trẻ em và thanh niên, theo những cách không làm tổn hại đến phúc lợi của trẻ em và thanh niên

Bạn có thể truy cập bản sao đầy đủ của Hướng dẫn Thực hành Bảo vệ từ trang web của trường tại www.holyfamily.catholic.edu.au, sẽ hỗ trợ các thành viên của cộng đồng duy trì ranh giới nghề nghiệp. Nguyên tắc đưa ra các ví dụ về vi phạm ranh giới trong giao tiếp, tiết lộ cá nhân, tiếp xúc cơ thể, địa điểm, nhắm mục tiêu vào từng cá nhân trẻ em và thanh niên, vai trò và tài sả

Là một Tình nguyện viên, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn hữu ích trong việc quản lý ranh giới nghề nghiệp trong các Nguyên Tắc về:

 • Làm việc trong nước / cộng đồng địa phương
 • Sử dụng các trang mạng xã hội
 • Làm việc 1 -1 với trẻ em và thanh thiếu niên
 • Quản lý các kỳ vọng về quyền riêng tư
 • Thực hiện các chuyến thăm viếng

Nguyên Tắc Thực Hành Bảo Vệ đề cập đến việc tiếp xúc trực tiếp thích hợp trong một loạt các tình huống, bao gồm:

 • Hổ trợ hoặc khuyến khích trẻ em hay thanh thiếu niên
 • Thực hành tốt với trẻ em trong độ tuổi đi học và thanh thiếu niên
 • Thực hành tốt với trẻ em đến tuổi đi học

Can thiệp không bạo hành là phương tiện được công nhận để quản lý hành vi của trẻ em và thanh niên. Sử dụng hướng dẫn bằng lời nói luôn được ưu tiên hơn là can thiệp thể chất.

Nguyên Tắc đề cập đến các phương pháp an toàn khi sử dụng biện pháp hạn chế ảnh hưởng thân thể là hợp pháp: đó là chỉ khi sự an toàn của trẻ em, thanh niên hoặc người lớn bị đe dọa.

Nhân viên giáo dục và chăm sóc hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật hoặc có nhu cầu bổ sung thông qua các kế hoạch cá nhân, dưới nhiều hình thức khác nhau. Các kế hoạch này ghi lại các chiến lược sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em hoặc thanh thiếu niên, và sẽ giúp bạn đảm bảo nghĩa vụ chăm sóc trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

Chính Sách và Luật Pháp
Hành vi thể hiện các hành vi vi phạm pháp luật bao gồm:

 • Lạm dụng và bỏ bê trẻ em
 • Các hành vi bất hợp pháp
 • Quấy rối tình dục

Các Nguyên Tắc Thực hành Bảo vệ được tóm tắt trong tài liệu quảng cáo có ở cuối tập này.
Sự khởi xướng của bạn sẽ bao gồm Ứng Phó với Lạm Dụng và Bỏ Rơi: Giáo Dục và Chăm sóc (RAN-EC) trên mạng dành cho các Tình Nguyện Viên.

Lạm dụng trẻ em là gì?
Khóa đào tạo của bạn sẽ bao gồm thông tin về bốn loại lạm dụng trẻ em:

(1) Lạm dụng thể xác   (2) Lạm dụng tình dục    (3) Lạm dụng tình cảm   (4) Bỏ bê

Tại sao phải báo cáo về việc Lạm Dụng Trẻ Em?
Đôi khi, các tình nguyện viên làm việc với trẻ em sẽ gặp phải trường hợp trẻ em tiết lộ các thông tin nhạy cảm. Trẻ em có khả năng tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại và sẽ chỉ được bảo vệ khỏi bị lạm dụng và bỏ mặc nếu người lớn có trách nhiệm thay mặt chúng hành động. Báo cáo lạm dụng trẻ em là bước đầu tiên để ngăn chặn hành vi xâm hại và bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại thêm.

Khi nào thì báo cáo về Lạm Dụng Trẻ Em?
Theo quy định của pháp luật, bạn phải báo cáo hành vi ngược đãi và bỏ bê trẻ em khi bạn nghi ngờ vì các lý do hợp lý:

 • Một đứa trẻ hoặc một thanh thiếu niên nói với bạn rằng chúng đã bị lạm dụng;
 • Sự quan sát của chính bạn về hành vịcủa một đứa trẻ hoạc thanh thiếu niên cụ thể và / hoặc bị thương tích, hoặc kiến thức của bạn về đứa trẻ nói chung khiến bạn nghi ngờ rằng đang xảy ra lạm dụng;
 • Một đứa trẻ hoạc một thanh thiếu niên nói với bạn rằng nó biết ai đó đã bị lạm dụng (đứa trẻ có thể đang ám chỉ mình)
 • Một người nảo đó nói với bạn vể hành vi lạm dụng có khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy (có thể là họ hàng, bạn bè, hàng xóm hoặc anh chị em của đứa trẻ hoặc thanh thiêu niên).

Luật quy định là gì?
Tình nguyện viên là Người Thông Báo Bắt Buộc theo luật pháp có nghĩa vụ thông báo cho Cục Bảo Vệ Trẻ Em nếu họ nghi ngờ có lý do hợp lý rằng đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên đó đã hoặc đang bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi và họ hình thành sự nghi ngờ trong quá trình làm việc (dù được trả lương hay tự nguyện) hoặc trong việc thực thi công vụ.

Các tình nguyện viên phải thông báo cho Cục Bảo Vệ Trẻ Em vể sự nghi ngờ của họ càng sớm càng tốt sau khi họ hình thành nghi ngờ.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn có sự nghi ngờ hoặc lo lắng?
Bạn không nên hành động một mình. Luôn luôn tìm kiếm sự hướng dẫn và hợp tác làm việc với Hiệu Trưởng hoặc Phó Hiệu Trưởng. Vai trò tình nghuyện viên của bạn có nghĩa là bạn được hổ trợ với các chuyên gia tại địa điểm trong việc đáp ứng các trách nhiệm của bạn với tư cách là người thông báo được ủy quyền.

Lạm dụng trẻ em phải được báo cáo cho Cục Bảo vệ Trẻ em hoặc trực tuyến:
www.reportchildabuse.families.sa.gov.au
HOẶC
Child Abuse Report Line 131478
After Hours Crisis Care 131611

 

Volunteer Re-Induction - Notification

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sending